Affärsidé, styrelse och ekonomi

Affärsidé

Räckessättarna Norr AB levererar tjänster och produkter inom vägentreprenader i norra Sverige. Kunderna är generalentreprenörer inom branschen och våra leveranser till kunderna karaktäriseras av kvalitet, effektivitet och flexibilitet.

Styrelse

Magnus Holmgren, Huvudägare och produktionsansvarig som har cirka femton års erfarenhet av branschen varav sju år i egen verksamhet.
Rickard Larsson, Delägare och ekonomiansvarig som varit egen företagare i drygt femton år med erfarenheter från ekonomi-, IT- och hotellbranscherna.
Sture Lestander, Ordförande som har lång erfarenhet från industrin bl.a. Skega och Sandvik.

Omsättning

Bild som visar omsättningen 2004-2009