Våra tjänster

Vägräcken

Nyproduktion, ombyggnation och reparationer för att skapa trygg trafikmiljö för alla slags trafikanter.

 • Sidoräcken, allt från motorvägar till enskilda byavägar.
 • Mitträcken, för att hålla mötande trafik separerade.
 • Gång och cykelräcken, för att skydda de oskyddade trafikanterna på ett estetiskt sätt.
 • Parkeringsräcken, för inramning och begränsa parkeringsutrymmen.
 • Bullerskärmar, för att reducera buller samt vind- och lufttryck i utsatta områden.

Skyltning / TMA

Vi kan även erbjuda skyltning och TMA-bilar i samband med våra entreprenader men även på andras entreprenader.

 • Trafikanordningsplaner (TA-planer).
 • TMA-bilar med förare.
 • Skyltning enligt TA-planer.

Entreprenad

Vi kan även erbjuda kabelschaktning i samband med våra entrepenader men även på andras entreprenader eller som helt fristående entreprenad.

 • Nyanläggning och flytt av el och telekablar.
 • Tryckning och flottning av el och telekablar.
 • Lastbilar för vägunderhåll.
 • Lastmaskiner för utlastning och vägunderhåll.
 • Kranbilar och maskinsläp

Vinterväghållning

Under vår ordinarie lågsäsong har vi börjat erbjuda snöröjning/plogning i närområdet i Arjeplog. Vi har idag avtal med Svevia, Arjeplogs kommun och några andra mindre uppdrag.

 • Plogning med hjullastare.
 • Halkbekämpning med lastbil och lastmaskin.
 • Snöröjning med lastmaskin.
© Copyright - Räckessättarna Norr AB